ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε» – ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΚ: 30005, ΤΗΛ: 2641039007 – (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ)

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε

ΠΛΑΤ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ, ΤΚ: 30005