ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΜΠΑΪΜΠΑ 2, ΤΚ: 30100, ΤΗΛ: 2641024845 – (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΜΠΑΙΜΠΑ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ, ΤΚ: 30100

ΤΗΛ.: 26410 24845