ΟΙΚΟΖΥΜΗ Ι.Κ.Ε – υποκ. 23ο ΧΛΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, ΤΚ: 30100, ΤΗΛ: 2641031444 – (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:

23ο ΧΛΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ

ΑΓΡΙΝΙΟ, ΤΚ: 30100

ΤΗΛ.: 26410 31444