ΜΑΥΡΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ – ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΤΚ: 30006, ΤΗΛ: – (ΑΣΤΑΚΟΣ)

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΑΣΤΑΚΟΣ, ΤΚ: 30006

ΚΙΝ.: 6930 470 405