ΚΟΥΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, ΤΚ: 30015, ΤΗΛ: 2635041075 – (ΓΑΒΑΛΟΥ)

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΓΑΒΑΛΟΥ, ΤΚ: 30015

ΤΗΛ: 2635041075