ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «ΕΛΑΙΩΝ ΓΗ» – ΦΡΕΑΤΥΔΟΣ 46, ΤΚ: 18537, ΤΗΛ: 2104183433 – (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΦΡΕΑΤΥΔΟΣ 46

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΚ: 18537

ΤΗΛ.: 210 4183 433