ΚΟΚΚΟΛΑ ΣΤ. & ΠΑΠΑΣΤΑΦΙΔΑΣ Ι. Ο.Ε – ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39, ΤΚ: 15127, ΤΗΛ: 2108032990 – (ΜΕΛΙΣΣΙΑ)

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39

ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΤΚ: 15127