Η ΚΑΠΑΡΗ Ε.Ε «Η ΚΑΠΑΡΗ» – ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22, ΤΚ: 10680, ΤΗΛ: 2110104240 – (ΑΘΗΝΑ)

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22

ΑΘΗΝΑ, ΤΚ: 10680

ΤΗΛ.: 211 0104 240