ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ Ι.Κ.Ε «ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΡΝΟΥ Ι.Κ.Ε» – ΚΑΣΤΡΑΚΙ , ΤΚ: 33056, ΤΗΛ: 2634052700 – (ΕΥΠΑΛΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ)

ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ Ι.Κ.Ε «ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΡΝΟΥ Ι.Κ.Ε»

ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΤΚ: 33056

ΕΥΠΑΛΙΟ

ΤΗΛ: 2634052700