ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΑΠ. & ΥΙΟΙ Α.Ε – ΜΑΛΕΣΙΑΔΑ, ΤΚ: 30018, ΤΗΛ: 2641091990 – (ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΙ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΑΠ. & ΥΙΟΙ Α.Ε

ΜΑΛΕΣΙΑΔΑ

ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΙ, ΤΚ 30018

ΤΗΛ.: 26410 91990